ΝΟΜΟΙ

Οι νόμοι περί αθλητισμού και οι τροποποιήσεις που ζητά η ΠΟΠΑ για το νέο νόμο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Δάφνη, 13 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 29/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 16.02.2015

(ΔΗΛΩΣΕΙΣ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΣΧΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τελευταίαενημέρωση: 26/4/2012 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 17.02.2015

Ατυχήματα στους τοίχους αναρρίχησης και νομολογία

logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service