ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Π.Ο.Π.Α. από το 2014

Συνεργασία με CICEE-T

Συνεργασία με CICEE-T

CICEE-T

Image

CICEE-T

The CICEE-T project partnership

 
 

Η ΠΟΠΑ προχωρά σε συνεργασία με το ευρωπαικό πρόγραμμα CICEE-T (https://ciceet.infoproject.eu). Το έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη της πρώτης εργαλειοθήκης ψηφιακής εκπαίδευσης των προπονητών με πολιτιστικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια στον αθλητισμό (ΑΑ) για την αντιμετώπιση της κοινής ανάγκης για την καταπολέμηση των ψυχικών, σωματικών και σεξουαλικών μορφών διαπροσωπικής βίας στον αθλητισμό με ευπρεπή τρόπο για τις χώρες της Βόρειας Μεσογείου (ΒΜ).

Το έργο σκοπεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις γνώσεις των προπονητών στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία, και την Πορτογαλία σχετικά με την ΑΑ και να συμβάλλει στην προστασία του αθλητισμού από τη βία μέσω της αναβάθμισης της εκπαίδευσης σχετικά με την ΑΑ που παρέχεται από ενδιαφερόμενους φορείς εκπαίδευσης προπονητών.

Το έργο CICEE-T θα επιχειρήσει να ξεπεράσει τους περιορισμούς της κοινής πρακτικής της «εισαγωγής και μετάφρασης» κατευθυντήριων γραμμών που έχουν αναπτυχθεί κεντρικά (από τη ΔΟΕ, την ΕΕ και τη βόρεια ΕΕ) με μια πολιτισμικά ενημερωμένη προσέγγιση, δομημένη από κάτω προς τα πάνω, λαμβάνοντας υπόψη βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των έξι χωρών-συνεργατών της ΒΜ όπως και τις μοναδικές ανάγκες τους για εκπαίδευση των προπονητών στην ΑΑ, στην εθνική τους γλώσσα.

 
logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service