ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Π.Ο.Π.Α. από το 2014

Στα πλαίσια του έργου Erasmus+ CoachForce 21

Στα πλαίσια του έργου Erasmus+ CoachForce 21

Στα πλαίσια του έργου Erasmus+ CoachForce 21, δίνει μεγάλη χαρά σε όλους τους εταίρους να δημοσιεύσουν αυτήν τη δήλωση θέσης - «Επαγγελματικοποίηση ως διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του αθλητικού προπονητή στην Ευρώπη».  Η δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διετούς διαδικασίας έρευνας, ανάπτυξης και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να κατανοήσουν το τρέχον τοπίο προπονητικής του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζεται στην προηγούμενη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προπόνητών του 2011 και παρέχει καθοδήγηση κια οδηγίες για την περίοδο 2021-2030. 

Τα παρακάτω αποτελούν τα  κύρια σημεία.

Ένα εκτεταμένο έγγραφο δήλωσης και λογικής είναι διαθέσιμο για λήψη εδώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό 2017-2021 και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Νοεμβρίου 2017 (Εσθονική Προεδρία) και του Ιουνίου 2020 (Κροατική Προεδρία), οι εταίροι του CoachForce21:

  • Αναγνωρίστε ότι η προπόνηση στον αθλητισμό παίζει σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο ρόλο για τις κοινωνίες και τα άτομα.
  • Τονίστε ότι οι οργανισμοί και τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες αθλητικής προπόνησης πρέπει να προστατεύουν ανά πάσα στιγμή το συμφέρον του κοινού και των συμμετεχόντων και να τηρούν τις αρχές του Ασφαλούς και Ηθικού Αθλητισμού.
  • Απαίτηση να προστατεύονται τα δικαιώματα των αθλητικών προπονητών στην εκπαίδευση, ανάπτυξη, υποστήριξη, κατάλληλη αναγνώριση και ασφαλείς και δεοντολογικές συνθήκες άσκησης.
  • Να προτείνει οι χώρες και οι εθνικές και διεθνείς ομοσπονδίες να δεσμευτούν σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του συστήματος προγύμνασης που θα εξουσιάζει μια παρόμοια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης μεμονωμένων προπονητών.
  • Ενθαρρύνετε τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς καθοδήγησης να αναπτύξουν κατάλληλα επαγγελματικά πρότυπα που καθοδηγούν τα σχετικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας και αδειοδότησης.
  • Αναγνωρίστε ότι όλες οι παραπάνω συστάσεις εξαρτώνται από το περιβάλλον και πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται τοπικά Ο John Bales, Πρόεδρος του ICCE (Παγκοσμίου Συμβουλίου Προπονητών είπε:  "Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο και μια σημαντική στιγμή, ιδίως σε μια εποχή που ο αθλητικός προπονητής έχει αποδείξει τη σημασία και τη σημασία του στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η δήλωση θέσης συμβάλλει στην προσοχή στην ανάγκη συνεχούς επένδυσης στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών συστήματα προγύμνασης που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων και των αθλητών, ενώ φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των προπονητών και να τους δώσουν φωνή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους επηρεάζουν ».

Το CoachForce21 είναι ένα 3ετές έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus + και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018.  Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της εκπροσώπησης των προπονητών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της παροχής καθοδήγησης και υποστήριξης για υφιστάμενους και αναπτυσσόμενους Συλλόγους Προπονητών στην ΕΕ. Το έργο θα φέρει τη Φωνή του Προπονητή στο προσκήνιο του Κοινωνικού Διαλόγου στον Αθλητισμό για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον Τομέα. Οι συνεργάτες του CoachForce21 περιλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο Leeds Beckett (Ηνωμένο Βασίλειο), το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποροπονητών / Διεθνές Συμβούλιο για την Αριστεία στην Προπονητική (ICCE), την Ολυμπιακή Επιτροπή της Τσεχίας, την Ουγγρική Ένωση Προπονητών, την Ομοσπονδία προπονητών Πορτογαλίας, την Trainerakademie (Ακαδημία Προπονητών της Κολωνίας (Γερμανία), το Πολωνικό Ινστιτούτο Αθλητισμού, Ομοσπονδία Επαγγελματίων Προπονητών της Φινλανδίας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών και εκπαιδευτών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ, Ελλάδα).

logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service