ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους κανονισμούς προπονητών στα σχετικά ΦΕΚ όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στις σελίδες του Εθνικού Τυπογραφείου.

(Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για να τα δείτε πρέπει να έχετε στον υπολογιστή σας εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.)