ΝΟΜΟΙ

Οι νόμοι περί αθλητισμού και οι τροποποιήσεις που ζητά η ΠΟΠΑ για το νέο νόμο.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τελευταίαενημέρωση: 26/4/2012 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service