ΝΟΜΟΙ

Οι νόμοι περί αθλητισμού.

ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τελευταίαενημέρωση: 26/4/2012 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service